torsdag 28 juli 2016

Gå på museum under Stockholm Pride!

Under Stockholm Pride finns en del av festivalen som kallas "Pride city". Där engagerar sig företag och organisationer ute på stan och ordnar olika aktiviteter under festivalen. Fler och fler muséer har börjat ordna speciella visningar och utställningar med queera teman och i år kan du gå på alla dessa spännande visningar:

Skansen: Sådant finns inte

Vad avslöjar källorna och vad har inte lämnat några synliga spår? Skansen bjuder in till en kulturhistorisk resa som spänner över 300 år, med utgångspunkt i verkliga rättsfall och människoöden.Hallwylska muséet: Under ytan vid sekelskiftet 1900

Hur var det att vara homo-, bi- eller transperson vid sekelskiftet 1900? Hur och på vilket sätt skapade personer en homosexuell identitet med gemenskap och sociala mötesplatser?Historiska muséet: "Oden -en gud i klänning" och "Gömda historier"

Oden – en gud i klänning: En visning om hur människor kanske såg på kön, könsidentitet och sexualitet på vikingatiden.

Gömda historier: Om du inte vet att du har en historia, så blir det svårt att tro på att du har en framtid. Historiska har bjudit in personer med hbtq-erfarenheter, som delat med sig av sina tankar och reflektioner kring redan utställda föremål.Armémuseum: Relativt normalt

Ibland förleds vi att tro att vi idag lever högst upp på kunskapstoppen och kan blicka ner på historien och se hur fel och illa allt var en gång i tiden. Men hur kategoriserande, upplyst eller fördomsfri är egentligen vår egen tid? Följ med på en överraskande visning om identitet, kön och sexualitet inom det militära under 300 år.

Nationalmuseum: Queervisningar av Konstnären

Utställningen Konstnären vill diskutera vad det innebär att vara konstnär. Det handlar om roller, ideal och myter. Om maktrelationer och föreställningar om kön, etnicitet, sexualitet och klass. Nu och då.
Lesbiska glasögon, heterospaning och queer gaze heter de olika visningarna!

Livrustkammaren: Kan man vara mer hetero än kungen?

Visningen belyser Sveriges kungliga historia där kungamaktens uttryck undersöks i förhållande till dagens heterosexuella norm. Exempel som tas upp är bland andra Gustav III, Kristina och Erik XIV.

Happy Pride och happy museum visiting!

.

Inga kommentarer: