söndag 21 november 2010

Fem slår upp

Vissa ord är självklart viktiga att känna till som lesbisk tjej. Vi slog upp dem i Svenska Akademins ordbok och fick se dem satta i sina rätta sammanhang. Nästa gång vi går ut ska vi beställa in en bägare lesbiskt. Sedan kan man ligga på flatan, som oftast är platt men bred och har en urgröpning.

[LESBISK]

tillhör l. kommer från Lesbos. Det ljufva Lesbiska vinet. STAGNELIUS SVS) 3: 65 (1817). Den lesbiska sångarskolan. GRIMBERG VärldH 2: 230 (1927).
a) (enst.) i n. sg., substantiverat: vin från Lesbos. En bägare lesbiskt. RYDBERG Ath. 3 (1859).


[FLATA]

a)plan, slät o. jämn yta; äv. om bredt föremål med två motsatta sådana ytor. LINNÉ Öl. 69 (1745). Breda flator af säf, som fastknytas öfver halsen på hästen, så att de ligga under lokorna.

b) (lägga, ställa o. d. l. ligga) på flatan (motsatt: på kant). RÅLAMB 10: 37 (1691). (Smält-)Ugnens botten muras först med Tegelsten på kant ... Sedan lägges et hvarf af samma slags sten på flatan. VetAH 1803, s. 40. HEDIN Pol 2: 452 (1911).

c) (fullt br.) till 1 e, om bredsidan av svärd o. d. LIND (1749). Gif rum, såvida ni ej vill smaka flatan af min värja. RYDBERG Frib. 224 (1857). Bollträets slagyta (flatan) är platt. 2NF 3: 1021 (1905).

d) (fullt br.) till 1 f, om handens innersida. TRIEWALD Förel. 1: 85 (1728, 1735). (Handens) ena yta, ryggen (dorsum), är något kullrig; den andra, flatan (vola), har en urgröpning. NF 6: 657 (1882).

(i sht vard.) till 2: förlägenhet o. d. WALLENBERG Gal. 107 (1771; uppl. 1921). Huru ofta ser man ej flatheten utbreda sin rodnad öfver den beledda dårens platta ansigte? KELLGREN 3: 241 (c. 1780).

.

Inga kommentarer: